پیشگام فیلتر
FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر سوخت
تماس
Language: En | Fa

فیلتر ماشین آلات صنعتی

فیلتر های صنعتی در شکل های مختلف بصورت فیلتر های پیچی Spin-on ، فیلتر های استوانه ای کارتریجی و فیلتر های تخت مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از انواع فیلتر صنعتی مانند فیلتر های روغن بر روی اغلب ماشین های صنعتی در اتصال موتور های بنزینی، دیزلی و غیره اتصال پیدا کرده و دارای گستردگی بیشتری هستند. فیلتر های صنعتی موتور های دیزلی که بر روی کشتی ها، ماشین های راهسازی و معدنی و دیزل ژنراتور اتصال پیدا می کنند در سه دسته فیلتر روغن موتور، فیلتر سپرایتور آبگیر گازوئیل و فیلتر های هوای موتور مورد استفاده قرار می گیرند. فیلتر های صنعتی اتصالی موتور های دیزلی اغلب از کارتریج هایی با الیاف طبیعی که از جنس سلولزی تولید می شود مورد استفاده قرار می گیرند. کاغذ کارتریج این دسته از فیلتر های صنعتی بصورت چین دار مورد استفاده قرار می گیرد تا حداکثر قابلیت جذب آلاینده ها را با افزایش سطح مقطع تماس پدید آورد.


فیلتر صنعتی

فیلتر های اتصالی کمپرسور


کمپرسور ها از جمله ماشین آلات صنعتی هستند که نقش مولد را ایفا کرده و با ایجاد هوای فشرده نیروی پنوماتیک بسیاری دیگر از ماشین آلات از جمله پمپ های دیافراگمی را فراهم می آورند. کمپرسور ها اغلب دارای یک پمپ اسکرو می باشند که به فشرده سازی هوا پرداخته و هوای فشرده خروجی این پمپ اسکرو دارای درصد بالایی روغن معلق بصورت پودری می باشد. بر روی کمپرسور ها از نوعی فیلتر تحت نام فیلتر سپرایتور استفاده می شود که نقش جذب کننده روغن را از هوای فشرده خروجی پمپ اسکرو ایفا می کند.