پیشگام فیلتر
FA | EN
صفحه اصلی
درباره ما
فیلتر هوا
فیلتر روغن
فیلتر سوخت
تماس
Language: En | Fa

فیلتر های اتصالی کمپرسور ها

کمپرسور ها ماشین های مولدی هستند که از هوای فشرده خرئجی از آنها در صنایع استفاده گسترده ای می شود. کمپرسور های اسکرو از پمپ های اسکرو برای مکش و فشرده سازی هوا استفاده می کنند. از این رو از یک فیلتر هوا بصورت استوانه ای کارتریجی در ورودی هوای کمپرسور ها استفاده می شود.

پروسه فشرده سازی هوا در پمپ اسکرو کمپرسور با محبوس شدن حجم مشخصی از هوا بین پره های اسکرو پمپ که بصورت اسپیرال هستند اتفاق می افتد. در طی این فرایند دنده های پمپ با روغن روان کننده روان کاری شده و فرایند بصورت قطرات ریز و بخار شکل در هوای فشرده خروجی از کمپرسور ها قرار می گیرد.

از نوع خاصی فیلتر تحت نام فیلتر سپراتور کمپرسور در خروجی پمپ های اسکرو استفاده می شود که وظیفه جذب و حذف قطرات روغن از هوای فشرده خروجی از کمپرسور ها را بر عهده دارد. فیلتر سپرایتور کمپرسور بصورت استوانه ای تولید شده و از کارتریجی با الیاف مصنوعی تولید می شود. روغن جذب شده توسط این فیلتر به تانک روغن بازگشته و برای چرخه روان کاری مجدد پمپ می شود.

علاوه بر این از یک فیلتر روغن صنعتی نیز در این اتصالات هیدرولیک استفاده می شود که برای تصفیه و پاکسازی روغن لوبریکانت در گردش پمپ اسکرو مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری فیلتر سپرایتور کمپرسور سبب می شود اولا روغن هدر نرفته و به تانک بازگردد که خود به کاهش هزینه های حفظ و نگهداری کمپرسور کمک می کند. ثانیا این فیلتر ها به بهبود کیفیت هوای خروجی از کمپرسور که در تجهیزات ثانویه صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند کمک می کند.